Skip to main content

ESTEC Co-60 Customer Satisfaction

Go Search
Home
BRF
  
ESTEC Co-60 Customer Satisfaction > ESTEC Co-60 Customer Satisfaction > View Response #1,000  

ESTEC Co-60 Customer Satisfaction: View Response #1,000

New ResponseNew Response

Company

Trung tâm dạy tiếng hàn ở Đà Nẵng - Hanbee Việt 

ESA Project

 

Device(s) tested

 

Contact in your organization (your name)

 

Task nr 
You can find it in the subject of the e-mail exchanges or in the Radiation Test Summary (eg: RA0001234)

RA0001234 

1 - Did the services offered meet your requirements?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
1 

2 - Did we provide all services you requested according to the test plan ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
2 

3 - Did we meet the agreed schedule ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
3 

4 - Were our quality assurance measures adequate ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
4 

5 - Did you consider our test equipment appropriate ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
5 

6 - Were the required resources available ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
6 

7 - Did our test summary contain all the required information ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
7 

8 - Did you receive all test data promptly ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
8 

9 - What is your overall rating of the service provided ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
9 

10 - Were you satisfied with the overall lab safety procedures ?

  Not satisfied   Satisfied 
  12345N/A
10 

Please add any additional comments to complement your response.

Tập hợp băn khoăn cho việc học môn tiếng Hàn cho bạn sẽ được hổ trợ với cách tư duy riêng biệt của Trung tâm, đảm bảo cho bạn nhận ra vì có người dạy có kĩ năng về môn tiếng Hàn Quốc và Việt kết hợp giảng dạy cho tôi đã có thể tiến bộ từng tí”, ”việc đề cao thực hành giờ trước, trong tiết học, nhanh chóng sẽ từ từ hiểu được, nói được, dùng được”, phương pháp học tập của chủ yếu nge nói, ghi nhớ văn phạm từng học với giáo viên bằng các bài giao tiếp thực tiễn với giáo viên ”. Vấn đề lo lắng đến việc học môn tiếng Hàn Quốc cho bản thân rất dể được tư vấn gồm cách rèn luyện riêng biệt của Trung tâm, nhanh chóng giúp anh chị hiểu được vì có người giảng dạy có đi dạy nhiều năm về tiếng Hàn Quốc và Việt cùng với đó dạy cho tôi đã có thể tháu hiểu từng chi tiết”, ”việc quan tâm làm giờ trước, trong giờ học, nhất định rất dể dần dần hiểu được, nói được, sử dụng được”, kiến thức học tập của quan tâm đàm thoại, ghi nhớ ngữ pháp đã học gồm thầy cô bằng các bài nghe, nói thực tại với giáo viên ”. Giao tiếp tiếng Hàn vốn không phải là thế mạnh của các học viên Việt Nam khi học tiếng Hàn Quốc, một phần bởi môi trường học tập chưa giúp học viên có thể tiếp cận trực tiếp và thường xuyên với người Hàn Quốc, và học từ họ những phong thái, lễ nghi hay các quy tắc đặc biệt trong cuộc sống. Đại học Hallym là một trường đại học đặc biệt có phương pháp giáo dục ưu việt được cho là đẳng cấp quốc tế. Trong mục tiêu giáo dục của mình trường luôn ưu tiên đi sâu vào việc giúp sinh viên phát huy tối ưu những thế mạnh học tập, tính sáng tạo, góc nhìn văn hóa, khả năng đánh giá, đạo đức, và cả thể chất để sinh viên phát triển một cách hoàn thiện. Trong những năm tới, tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hoá nguồn lực cho giáo dục, cùng với việc huy động sự đóng góp của nhân dân, chủ yếu là đối với các gia đình có điều kiện và cư trú ở các khu vực thuận lợi, giải pháp mà ngành giáo dục sẽ phải theo đuổi là Nhà nước tiếp tục tăng ngân sách giáo dục, trên cơ sở đó, tiến hành điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách giáo dục theo hướng không phân bổ đồng đều, dàn trải; dành ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ học sinh nghèo, con em gia đình thuộc diện chính sách bất kể các em này ở thành phố hay ở nông thôn, là học sinh trường công hay trường tư. Đồng thời với việc hoàn chỉnh các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo và con em gia đình thuộc diện chính sách, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo của chính phủ và chiến lược cấp ngành đang đặt ra mục tiêu xoá bỏ phí và lệ phí trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Các nhà hoạch định chính sách và quản lý giáo dục Việt Nam cho rằng, chỉ có thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp nêu trên mới có thể nhanh chóng giảm dần được khoảng cách chênh lệch về tiếp cận và thụ hưởng giáo dục giữa các vùng miền và giữa các bộ phận khác nhau trong xã hội. Đọc thêm: Giao tiếp với 100% giáo viên người Hàn - Học Tiếng Hàn Đà Nẵng
Created at 12/5/2019 9:03 AM  by  
Last modified at 12/5/2019 9:03 AM  by